ĐỒNG NGHIỆP

" Điều  có được là ở thầy
Những gì  giữ  lại được nhờ bạn."


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét